Важно за всички! Големи промени в имотния регистър! Вече няма да ви искат скици, а...

Важно за всички! Големи промени в имотния регистър! Вече няма да ви искат скици, а...

Нови промени в Закона за кадастъра и имотния регистър са приети от Министерския съвет. България ще има своя единен дигитален многопластов кадастър. Това е кадастър, който ще включва подземната и надземната инфраструктура, като първата преспектива е 2D кадастър, а бъдещата 3D и 4D кадастър, обясни Лиляна Павлова във Варна.

Ще бъдат обединени регистрите на възстановената собственост, на земеделските земи, ще се слеят и кадастралните служби.  За гражданите това означава три много важни неща:

Първо, всеки един гражданин или фирма ще може да получава информация на едно гише, независимо дали ще отиде до общинските служби по земеделие или в службите на кадастъра.

От тук нататък нито една общинска или държавна институция няма да има право да изисква на гражданите и бизнеса скиците. Ще трябва общините и институциите да ги изискват по служебен път, а не да кара хората да ходят и да ги получават. Ако имате имот във Видин, а живеете във Варна, няма да има нужда да ходите до Видин, за да си получите скицата. Това може да се случи, като я заявите с електронен подпис он-лайн или да я получите в общинската служба по земеделие в града, в който се намирате. 

Другото ново и различно е, че се преминава се от поименна към поимотна система. Това означва, че както хората, така и имотите ще имат своето имотно ЕГН. Всеки един имот ще има своя идентификатор и ще пази данните за собствеността. 

Всяко заинтересовано лице ще може да влезе в он-лайн кадастъра и да види историята на даден имот, тежестите върху него и кои са му били собственици назад във времето.

С това се цели пълна прозрачност и сигурност на имота при покупок-продажба, ще се намалят споровете и конфликтите за имоти, както и ще се улесни наблюдението върху това как се управляват земите, обясни още Павлова.

650 човека обединени в екип, както и 350 човека от службата по кадастъра ще имат задачата да дигитализират он-лайн регистъра. Ще се изчистят грешките в картите в момента, ще се наложи замерване и заснемане на ново. За това са предвидени 12 млн. лева, получени от Европейски проект.  Срокът това да се случи е две години.

"Очаква се голямо съпротива от заинтересовани по досегашното обслужване лица", коментира министърът на земеделието Десислава Танева. Тя добави, че това ще повиши и покупко-продажбата на земеделски имоти, които въпреки кризата са запазили своя итензитет.

В момента кадастралното покритие е едва 22%, но до две години се очаква да стигне 90%. 

източник  Petel.bg

Top